Pre meranie rozmerov nami vyrobených produktov sme v roku 2010 zakúpili meracie zariadenie Coord 10.7.5, pomocou ktorého sme schopní presne skontrolovať aj rozmery tých najzložitejších   súčiastok, ukladania a vyhodnocovania získaných dát.  Namerané hodnoty ľahko porovnávame pomocou presného 3D modelu súčiastky, čím získame presný a pochopiteľný obraz o rozmeroch, deformáciách označených farebnou škálou. Zariadenie ponúka množstvo možností vytvárania záznamov o meraniach, porovnaniach údajov a získaných výsledkoch.