Tom-Ferr Zrt od júla 2012 používa Systém riadenia kvality podľa certifikácie kvality “ISO/TS 16949:2009”, ktorý bol certifikovaný AIB Vincotte.
Nami zostavené procesy a postupy pri výrobe zabezpečujú, že už od zadania ponuky , výroby  prototypu a vzorkovania cez sériovú výrobu, až po samotné dodanie sa celý proces výroby deje v súlade s požiadavkami objednávateľa.
Spokojnosť našich objednávateľov, ich dôveru by sme si radi získali a zachovávali popri dodržiavaní dodacích lehôt a konkurencieschopných cien aj neustálou kvalitou.  V záujme dosiahnutia týchto našich cieľov považujeme za veľmi dôležité používanie presnej, modernej a pravidelne kontrolovanej meracej techniky.