Dp800, spracovanie súčiastok ohýbaním vysokopevných rúr, zváraním, lisovaním.