Tom-Ferr PLC založená mechanickú laboratórium, kde má schopnosť testovať mechanické, technologické vhodnosti Inštalácia potrubia vo vozidle je daná. Test boli vykonané podľa ZD40 ťahovými meracieho stroja ustanovenia:

  • Meracie skúška ťahom sa vykonáva podľa normy (MSZ EN 10002-1: 2001) MSZ EN ISO 6892-1 na tvare rúry až do priemeru 60 mm, aby bolo možné, aby bolo jasné, že rôzne vstupné materiály sú vhodné s objednanú dodaním stav a požiadavky zákazníkov.
  • Sploštenie test je v súlade s STN EN ISO 8492: 2004, rozširujúce skúška vykonaná podľa STN EN ISO 8493: 2004, s cieľom zabezpečiť primeranosť nakupovaných dielov pre automobilový priemysel, pokiaľ ide o požiadavky na dizajn.
  • V niektorých prípadoch sa tieto kontroly sú vykonávané, ako to vyžaduje prísne štandardy, pokiaľ je stupeň deformácie rúr vyžaduje.