Docol DP/DL – Mechanické vlastnosti


Trieda ocele Dolná medza klzu

ReL (N/mm2)

Medza klzu po spevnení1) Pevnosť v ťahu – medza pevnosti

Rm (N/mm2)

Ťažnosť

A80 %

Min. polomer ohybu, 90°
min max min min max min
Docol 500DP 290 370 400 500 600 20 0xt
Docol 500DL 230 300 350 500 600 24 0xt
Docol 600DP 350 450 500 600 700 16 0xt
Docol 600DL 280 360 450 600 700 20 0xt
Docol 800DP 500 650 600 800 950 10 1,0xt
Docol 800DL 390 540 550 800 950 13 1,0xt
Docol 1000DP 700 950 850 1000 1200 7 2,0xt

Mechanické vlastnosti sú platné v priečnom smere valcovania

t = Hrúbka plechu

1) deformačné spevnenie (vytvrdenie) po 2%-nej plastickej deformácii a vyžíhaní na 170° C

Docol DP/DL – Chemické zloženie (typické hodnoty)


Trieda ocele C

%

Si

%

Mn

%

P

%

S

%

Altot

%

Nb

%

Docol 500DP 0,08 0,30 0,65 0,010 0,010 0,040
Docol 500DL 0,05 0,20 1,50 0,010 0,002 0,040
Docol 600DP 0,10 0,20 0,80 0,010 0,002 0,040 0,015
Docol 600DL 0,10 0,40 1,50 0,010 0,002 0,040
Docol 800DP 0,13 0,20 1,50 0,010 0,002 0,040 0,015
Docol 800DL 0,14 0,20 1,50 0,010 0,002 0,040 0,015
Docol 1000DP 0,15 0,50 1,50 0,010 0,002 0,040 0,015


Docol DP/DL – Zváranie


GMAW (MAG)

Oblúkové zváranie v ochrannom plyne

MMA

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

AWS: A5.28 ER 10XS-X AWS: A5.5 E10X18
AWS: A5.28 ER 11XS-X AWS: A5.5 E11X18
AWS: A5.28 ER 12XS-X AWS: A5.5 E12X18


Docol LA – Mechanické vlastnosti


Trieda Dolná medza klzu

Rel (N/mm2)

Pevnosť v ťahu – medza pevnosti

Rm (N/mm2)

Ťažnosť

A80 %

Polomer ohybu, 180°
SSAB EN 10268:2006 min max min max min
Docol 260LA HC 260 LA 260 330 350 430 26 0xt
Docol 300LA HC 300LA 300 380 380 480 23 0xt
Docol 340LA HC 340LA 340 420 410 510 21 0xt
Docol 380LA HC 380LA 380 480 440 560 19 0,25xt
Docol 420LA HC 420LA 420 520 470 590 17 0,25xt
Docol 500LA 500 620 570 710 14 0,50xt


Docol LA – Chemické zloženie (typické hodnoty)


Trieda ocele C

%

Si

%

Mn

%

P

%

S

%

Altot

%

Nb

%

Docol 260LA 0,05 0,01 0,40 0,01 0,01 0,04 0,01
Docol 300LA 0,05 0,01 0,40 0,01 0,01 0,04 0,01
Docol 340LA 0,05 0,01 0,40 0,01 0,01 0,04 0,03
Docol 380LA 0,05 0,01 0,50 0,01 0,01 0,04 0,05
Docol 420LA 0,05 0,20 0,60 0,01 0,01 0,04 0,04
Docol 500LA 0,06 0,40 1,20 0,01 0,005 0,04 0,05


Docol LA – Zváranie


Trieda ocele Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

MMA

Oblúkové zváranie v ochrannom plyne

MAG

Docol 260LA AWS: A5.1 E7018 AWS: A5.18 ER70S-X
Docol 300LA -”- -”-
Docol 340LA -”- -”-
Docol 380LA AWS: A5.5 E9018 AWS: A5.18 ER808S-X
Docol 420LA -”- -”-
Docol 500LA -”- -”-


Domex 600 MC – Rozsah rozmerov


Hrúbka(mm) Šírka(mm) Dĺžka(mm)
2,00 – (3,00) 1000 – 1035 1500 – 13000
3,00 – (4,00) 885 – 1300 1500 – 13000
4,00 – (5,00) 885 – 1450 1500 – 13000
5,00 – (8,00) 885 – 1600 1500 – 13000
8,00 – (10,00) 885 – 1300 1500 – 13000


Domex 600 MC – Chemické zloženie (typické hodnoty)


C

%

Si

%

Mn

%

P

%

S

%

Altot

%

Nb

%

V

%

Ti

%

max max max max max max max max max
0,12 0,101) 1,90 0,025 0,010 0,015 0,092 0,202 0,152

1) Ak má byť materiál galvanizovaný v horúcom ponornom kúpeli, je to potrebné špecifikovať v objednávke.
2) Nb+V+Ti = 0.22% max.

Domex 600 MC – Mechanické vlastnosti


Dolná medza klzu Tensile Predlženie (ťažnosť) do porušenia
ReH N/mm2

min

Rm N/mm2

min-max

< 3 mm

A80 %

min

> 3 mm

A5 %

min

600 650-820 13 16


Domex 600 MC – Ohybnosť


Nominálna hrúbka plechu, t
< 3 mm 3mm < t < 6 mm > 6 mm
Min. odporúčaný polomer ohybu (<90º) 0,7 x t 1,1 x t 1,4 x t


Domex 600 MC – Rázová (vrubová) húževnatosť

Skúška vrubovej húževnatosti ( V-vrub) Charpyho kladivom bola vykonaná podľa EN 10045-1


Označenie Testovacia teplota Úroveň energie
B Bez skúšania vplyvu Bez skúšania vplyvu
D -20°C 40J
E -40°C 27J


Domex 600 MC – Príklady pre rôzne prídavné materiály, ktoré sú v/nad normou.


Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou Taviacou sa elektródou v ochrannom plyne Výrobca
Obalené elektródy Rúrkový drôt Plný drôt
OK 75.75 OK Tubrod 15.27 OK Autrod 13.13 ESAB
Filarc 108 Filarc PZ6147 PZ6047; PZ6048 Filarc
Maxeta 110 Elgamatic 135 ELGA
Tenacito 75 Fluxofil 42 Carbofil NiMo-1 Oerlikon