Opracovanie koncov kratších súčiastok uskutočňujeme na presne na tento účel určenom zariadení na opracovanie koncov rúr. Tieto opracovania zväčša zahŕňajú formovanie na konci súčiastky, ako napríklad zužovanie, rozťahovanie, kalibrovanie. Tieto zariadenia boli pri projektovaní uspôsobené a špecializované presne na tento typ opracovania, čím sa dosiahla ich maximálna účinnosť. Opracovanie sa môže diať na jednom, alebo na dvoch stanoviskách, ktoré sú prispôsobiteľné podľa požiadaviek na formu. Prevádzka prebieha hydraulicky, čo je pre opracovanie z hľadiska vyžadovanej sily rozhodujúcim faktorom.