Toto obrábacie centrum zahŕňa momentálne najmodernejšie a najvýkonnejšie zariadenie využívajúce najmodernejšiu technolóiu trieskového obrábania.

Na automatickom obrábacom centre môžu byť opracované rúry s priemerom do 80 mm a maximum 600 mm.

Počas opracovania zariadenie odstrihne a v prípade potreby hneď súčasne z dvoch strán opracuje súčiastku, čo znamená vysokú efektivitu práce.

Typicky púzdrové opracovanie koncov rôznych rozmerov, odlomenie ostrí, alebo spracovanie závitových súčiastok je možné s vysokou účinnosťou.

Automatický dávkovač obrábacieho centra je schopný spracovať maximálne 6500 mm dlhý základný materiál.

Počas opracovávania sleduje merací systém presnosť procesu a v prípade potreby zasiahne do opracovania, aby bola dosiahnutá maximálna presnosť rozmerov.