Naše trubice end tvárniacich strojov môžu tvoriť vopred rezať rúrky končí v súlade s potrebami zákazníkov.
Môžeme urobiť veľa tvarov pomocou vhodného nástroja, ako sú: expanzie, redukcie, príruby, vzplanutia, perličkový, kužeľ alebo kombinácia týchto zložitých formulárov.
Naše stroje sú stabilné, robustné a plne automatický, takže úplne vhodné pre hromadnú výrobu s nízkymi nákladmi a vysokou účinnosťou.