Dodávanie súčiastok vyrobených rezaním vysokopevných trubiek a súčiastok s oblúkovým zakrivením.