Produkty vyrobené vysoko presným rezaním a vonkajším a vnútorným premývaním.